12 augustus: Zomerzendingscollecte voor Kameroen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.
De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte kinderen passend onderwijs krijgen.

Sinds kort verhuurt de school de boven-ruimte aan een reguliere school. Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen.

Op 12 augustus 2018 is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor Fedeme.

U kunt ook een gift overmaken op rekening NL35 RABO 0335952232 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leusden o.v.v. Zomerzending 2018-Fedeme-Kameroen.

X