1500 boompjes voor Tamaci (Niger)

Zondag 17 juni 2018 werd in Dorpskerk en Marcuskerk gecollecteerd voor Stichting Viva Sahel. Het doel was voor de opbrengst 1400 jonge boompjes in Niger lokaal te laten kopen en planten.
Met gieters werd gecollecteerd in de hoop dat het geld voor een herbebossingsproject in Tamaci, Niger, zou stromen als water. En dat is gebeurd! Na de dienst zijn ook een heleboel slaplantjes voor dit goede doel verkocht. En er kwam een groot bedrag aan giften via de bank binnen.
Het resultaat? Bijna € 1000,–! Vanuit het legaat voor het werelddiaconaat zal het bedrag worden afgerond naar € 1100,–. Voor dit bedrag kunnen bijna 1500 boompjes worden gekocht en geplant. Fantastisch!

X