Beamergebruik in de Dorpskerk

In de Marcuskerk en de Dorpskerk wordt gebruik gemaakt van beamers. Het gebruik in de Dorpskerk is recent door de kerkenraad besproken, omdat de beamer daar de laatste jaren steeds meer wordt [...]

Jaarverslag ZWO 2017

Het Jaarverslag 2017 van de ZWO-werkgroep geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Interessant te zien op hoeveel verschillende terreinen de werkgroep actief is. We kunnen [...]

X