Nieuwe ambtsdragers

Dankbaar en verheugd zijn wij, dat er weer drie mensen bereid zijn gevonden een ambt op zich te nemen binnen onze gemeente. Wim Kurk heeft ingestemd om diaken te worden. Daarnaast hebben twee [...]

Opbrengst zonnepanelen 2018

De opbrengst van de 40 zonnepanelen op de Marcuskerk is voor 2016, 2017 en 2018 op een rij gezet. De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig. Dat resulteerde in een opbrengst die 12% hoger lag dan [...]