0

Projectzangers Kerstnachtdienst gezocht

Voor de opluistering van de kerstnachtdienst zoek ik zangers. We gaan met een ‘projectkoor’ drie nieuwe eenstemmige composities instuderen. We oefenen op de donderdagavonden 12 en 19 december [...]

0

Speelgoedactie geslaagd

De jongeren van Forever Friends en de Jeugdkerk kunnen met trots en veel dankbaarheid aan u laten weten dat de speelgoedactie meer dan geslaagd is. Er is voorafgaand aan de kerkdiensten op zondag [...]

0

WISTEN JULLIE DAT ……

de acties voor ons meerjarenproject in Moldavië gewoon doorlopen en steeds een groot succes zijn? Bij het theeconcert ‘Tea for three’ op zondag 20 oktober 2019 waren ca. 50 personen aanwezig. Er [...]

0

Fietsen: organisator gevraagd

Het Gemeentediaconaat is permanent op zoek naar nieuwe activiteiten die we kunnen aanbieden. Uit een vorig jaar gehouden onderzoek kwam o.a. naar voren dat er belangstelling is om op zondagmiddag [...]