0

Kerkelijk Bureau

De laatste jaren hebben Ingrid de Jong en Evert Jan van de Lagemaat samen aan de dagelijkse werkzaamheden voor het kerkelijk bureau invulling gegeven. Helaas heeft Ingrid ons nu laten weten dat [...]

0

Nieuws uit de kerkenraad

Zoals beloofd, we gaan u regelmatig bijpraten met nieuws uit de kerkenraad… De kerkenraad vindt het enorm belangrijk dat de vragen ‘wat is een Missionaire Kerk’ en ‘hoe geven we dat handen en [...]

0

Vacante plaats Kerkenraad opgevuld

Door het afscheid van Leo Lindhout onlangs als ouderling is er een vacante plaats ontstaan binnen de kerkenraad en hadden wij geen afvaardiging meer namens onze kerkenraad binnen de Raad van [...]

0

In memoriam dr. Jan Weernekers

Op 25 november 2019 is dr. J. Weernekers overleden. Hij was 1973 tot 1983 predikant van de toenmalige Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Zijn vroegere collega Jan Simon Ridderbos, emeritus [...]

0

Begrotingen 2020

Maandag 25 november 2019 zijn de begrotingen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen goedgekeurd door de Kerkenraad. Op deze website staan samenvattingen: * College [...]