3 x Moldavië

• De collecte voor voedselpakketten voor de dorpen in ons meerjarenproject in Moldavië van zondag 28 maart 2021 heeft het onwaarschijnlijk mooie bedrag van € 3.320,80 opgebracht! Hiervoor kunnen ruim 160 voedselpakketten voor hulpbehoevende ouderen worden gekocht en uitgedeeld.

• De in Vâratic en Leusden opgenomen Palmpasenvideo is intussen door Sybe Keegstra op de Facebook-pagina van de PgL gezet (Titel: De ZWO-groep stelt zichzelf voor)

• De Paasgroetenkaarten van 2020 die door covid-19 niet konden worden bezorgd, waren in Leusden teruggekomen. Ze zijn inmiddels weer naar Moldavië verstuurd, nu als Paasgroeten 2021.

 

X