40dagentijdkalender 2020

Op Aswoensdag 26 februari 202 begint de 40dagentijd voor Pasen.

Dit jaar is het thema “Sta op”. 

De 40dagentijdkalender roept ons op om op te staan en in beweging te komen voor anderen, met voor iedere dag een Bijbeltekst passend bij het thema, een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan (met vasten bijvoorbeeld). Teksten worden afgewisseld met een gedicht, lied of quote.

Aan huis gebonden gemeenteleden ontvangen de kalender via hun pastorale team. Omdat we Groene Kerk zijn, zullen we het uitdelen in de kerken achterwege laten.

Via onderstaande link kunt u de kalender zelf bij de PKN bestellen, dit is kosteloos.
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.

Mocht u niet beschikken over een computer dan is het ook (beperkt) mogelijk de kalender telefonisch aan te vragen bij het secretariaat van de ZWO-groep, Inge en Rijk van Laar, tel. 033 -495 3221.

X