Acties voor Myanmar brachten bijna 1500 euro op

Weet u het nog? Op donderdag 9 november 2017 werd in de Marcuskerk een Myanmarese maaltijd gehouden en werden enkele presentaties gehouden over het land en de projecten van Kerk in Actie aldaar. De netto opbrengst van die avond werd vanuit het legaat voor het Werelddiaconaat verdubbeld en leverde daarna de mooie opbrengst van € 493,– op.

Zondag 19 november werd in beide kerken de 4e kwartaalcollecte van de Diaconie gehouden, eveneens bestemd voor mensen met een handicap in Myanmar. Na de dienst waren de zeepjes, gemaakt door mensen met een handicap bij de Elleboog in Amersfoort in recordtempo uitverkocht. In totaal werd die zondag het prachtige resultaat van € 981,19 behaald (dit is inclusief de giften via de bankrekening).

Met het totaalbedrag van € 1474,19 kunnen 46 mensen met een handicap een microkrediet ontvangen voor investeringen in een eigen bedrijfje. Hiermee krijgen ze zicht op een menswaardiger bestaan.
Geweldig! Heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en zeer gulle gaven.

De ZWO-groep

X