Afscheid en bevestiging van ambstdragers

Zondag 4 oktober 2020 was er aandacht voor onze kerkenraad. Na vele jaren trouwe dienst namen Anneke van Dalen (Diaken), Gerrie van Valkengoed (ouderling) en Rik Gierman (voorzitter kerkenraad) afscheid. Niet van de kerk, wel van hun functie daarin. Wij wisten ons met hen zeer gezegend.

Bert de Velde Harsenhorst is deze morgen bevestigd als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Zo blijft de continuïteit van ons kerkenwerk gelukkig gewaarborgd.

Daarnaast namen we afscheid van Joop van Ree. Een groot aantal jaren was hij een van onze vaste organisten. Met zijn orgelspel begeleidde hij niet alleen onze kerkdiensten, hij speelde vooral tot Gods eer!

X