Alleen online kerkdiensten zonder gemeenteleden

Naar aanleiding van de huidige lockdown is besloten dat de kerkdiensten van de PgL tot en met zondag 17 januari alleen online te volgen zijn. Wat betekent dit?

* Kerkdiensten kunnen alleen online gevolgd worden
* Er zijn geen diensten in de Marcuskerk
* In de Dorpskerk worden de online-diensten verzorgd zonder kerkgangers (kerktijd-uitnodigingen worden niet voorlopig meer verstuurd)
* Dit geldt voor alle diensten, dus ook voor vespers en diensten met Kerst en Oud & Nieuw
* De kindernevendienst, oppasdienst en jeugdkerk gaan ook niet door

Waarom dit besluit?
We kiezen hiervoor om meerdere redenen:
* Als kerk dragen we zorg voor elkaar en daarmee voor elkaars gezondheid. Dat betekent de gezondheid van alle mensen die we ontmoeten.
* Als geloofsgemeenschap hebben we een voorbeeldfunctie naar anderen in de Leusdense samenleving.
* We horen bij elkaar als één gemeente, dan is het logisch dat niet één gebouw sluit en het ander (beperkt) kerkgangers toelaat.
* Het Kabinet en het moderamen van de generale synode van de PKN laten ons vrij in de keuzes die wij maken, maar ze raden ons dringend aan om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dus ook op zondag en met de feestdagen. Met ons besluit volgen we ook dit advies op.

Hoe verder?
Na de persconferentie van 12 januari 2021 zullen we bepalen op welke manier de diensten na 17 januari voortgang zullen vinden.

Ook al zien we elkaar niet, we zijn niet alleen!

 

X