Avondmaal vieren in coronatijd

In de kerkenraad hebben we in de afgelopen tijd met elkaar gesproken of je avondmaal kunt vieren in coronatijd. Vier je thuis het avondmaal, met een stukje brood en glas wijn, terwijl je ondertussen kijkt naar de online kerkdienst? Of wacht je met avondmaal vieren tot we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten in de kerkdienst?

Als kerkenraad hebben we de verschillende kanten om wel of geen avondmaal te vieren met elkaar verkend. Er wordt verschillend over gedacht, zoals dat waarschijnlijk ook geldt voor u als gemeente. Hoezeer we juist ook in deze tijd verlangen naar de verbondenheid met Christus en met elkaar, toch wachten we met avondmaal vieren, totdat we als fysieke gemeenschap weer bij elkaar kunnen komen. Voor de kerkenraad en het predikantenteam is doorslaggevend dat het samenkomen van de gemeenschap wezenlijk is voor het avondmaal. En dát gaat juist nu niet. Zoals er nog steeds zoveel dingen niet kunnen (doorgaan). Dat is natuurlijk een groot gemis. Maar misschien is dat voor nu de realiteit om te aanvaarden, dat we niet alles kunnen wat we verlangen.

Nog een laatste opmerking. We zien ook dat de maatregelen versoepeld worden en dat een gewone kerkdienst wellicht dichterbij komt. Mocht dat toch nog veel langer gaan duren, dan kan er mogelijk een moment komen, dat het gemis van het avondmaal zwaarder weegt dan het wachten tot het weer fysiek kan.

Namens de kerkenraad en het predikantenteam,
Rik Gierman

X