Begrotingen 2019 van kerkrentmeesters en diaconie

De begroting voor 2019 van de PgL vertoont een totaal aan inkomsten van € 447.700 en van € 457.700 aan uitgaven. Oftewel een tekort van € 10.000. Onder andere in het licht van de aanwezige reserves acht het College van Kerkrentmeesters een tekort van dit bedrag acceptabel.
Klik hier voor de begroting 2019 met toelichting.

De begroting van de diaconie sluit met een tekort van ruim € 14.000.
Klik hier voor de begroting 2019 van de diaconie met toelichting.

X