Beroepingswerk 

In het afgelopen jaar heeft de beroepingscommissie heel hard gewerkt om de vacature die was ontstaan met het vertrek van dominee Marleen op te vullen. Op verschillende manieren werden mogelijke kandidaten verzameld: ingebracht door gemeenteleden, van de PKN en via bredere contacten. Vervolgens werd hieruit in verschillende stappen een selectie gemaakt. Met zes kandidaten werden gesprekken gevoerd, met één kandidaat kwam het tot verdergaande gesprekken. Tijdens deze laatste fase werd helaas duidelijk dat de kandidaat wel geschikt, maar toch niet passend was. Daarom werd door zowel de beroepingscommissie als door de kandidaat zelf besloten niet met elkaar verder te gaan.

Inmiddels is de vacature door het vertrek van dominee Anette echter enigszins veranderd. We hebben daarom eerst nog eens goed naar het profiel van de te beroepen predikant gekeken, met als resultaat dat er een nieuw profiel is opgesteld.
Klik hier voor de tekst van het profiel.
Het zoeken naar een nieuwe predikant kan nu weer in volle vaart opgepakt worden.

 

X