Beroepingswerk

We geven u graag een kleine update m.b.t. onze opdracht om een nieuwe predikant voor PgLeusden te vinden.

Na de zomerperiode waarin u namen kon indienen, zijn we aan de slag gegaan met het inventariseren van mogelijke kandidaten. Dit waren zowel namen die door gemeenteleden waren ingediend als namen van te beroepen predikanten die we vanuit het landelijke PKN-bureau in Utrecht hadden ontvangen.

Er volgde een selectie waarbij de profielschets als leidraad werd gebruikt. Inmiddels zijn er eerste kennismakingsgesprekken geweest met een aantal mogelijke kandidaten. De komende weken gaan wij een aantal kerkdiensten bezoeken om te horen naar kandidaten.

Hoewel we op dit moment niet meer kunnen vertellen, vragen we u om het beroepingswerk mee te nemen in gebed. Het is een proces waar we wijsheid en zegen bij nodig hebben.

Met vriendelijke groet,
De beroepingscommissie

 

X