Bevestiging ambtsdrager

Een goed bericht uit de kerkenraad aan het begin van dit nieuwe jaar:
Bert Nagelhout is bereid gevonden het ambt van diaken op zich te nemen. De Kerkenraad wil hem graag laten bevestigen in de dienst van 22 januari in de Marcuskerk.

Indien u bezwaar heeft tegen deze voorgenomen bevestiging kunt U een e-mail sturen naar: scriba@pgleusden.nl of via een brief aan het kerkelijk bureau. U kunt dit doen tot en met 15 januari 2023.

X