Bijbel- en leeskring over Exodus

Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd wordt. Het behandelt in verhaalvorm de principes die dit volk tot eenheid maken: heiligheid van het leven, vrijheid, rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke waardigheid.

Het bijbelboek Exodus is het ‘grote verhaal’ van de hoop. Het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen.

Exodus gaat dus over de geboorte van een natie. In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Daar vindt de belangrijkste gebeurtenis uit de joodse traditie plaats: God verbindt zich aan een volk en het volk verbindt zich aan God.

Studiemateriaal
We zullen Exodus lezen aan de hand van de uitleg van Jonathan Sacks’ “Exodus, boek van bevrijding”.

Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd deze Bijbel- en leeskring bij te wonen. We beginnen aanstaande woensdag (26 oktober) 20.00 uur in de Marcuskerk. Laat mij even weten dat u komt.

Ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl)

 

X