Collecte 19 juni: computerlokaal in Moldavië

Zondag 19 juni 2022 collecteren wij voor het Leusdense project in Moldavië: inrichting van het computerlokaal in Pociumbeni, Pociumbauti en Druta.

Tijdens de lockdownperiode konden de kinderen niet deelnemen aan online lessen omdat er geen internetverbinding was en apparatuur ontbrak.

Moldovan Christian Aid, Moldavische partner van Kerk in Actie, heeft gezorgd voor een goede internetverbinding, de aanschaf van laptops en er werd gestart met computerlessen.
159 kinderen (waarvan 45 uit kwetsbare gezinnen) profiteren hiervan.

Wilt u hieraan bijdragen, dan kan dat natuurlijk in de collectemand bij de uitgang van beide kerken
of met een gift aan: Diaconie Protestantse gemeente Leusden – bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. Computerlokaal Moldavië.

In de Marcuskerk verwelkomen wij onze zes jonge Moldavische gasten. Tijdens de koffie kunt u met hen kennismaken.

X