Collecte 6 november: straatpastoraat

Zondag 6 november 2022 collecteren wij voor de Stichting Straatpastoraat te Amersfoort

De stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette van Dijk (foto) kent ze bij naam.
Vanuit een christelijke traditie treedt zij deze mensen met liefde tegemoet.
Daarbij respecteert ze de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet.

Het Straatpastoraat is er op initiatief van alle Amersfoortse kerken.
Voor meer informatie: www. straatpastor.nl

Wilt u een bijdrage geven aan de Stichting Straatpastoraat, dan kunt u een gift overmaken aan:

Diaconie Protestantse Gemeente Leusden, bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. ‘ Stichting Straatpastoraat te Amersfoort’

Alvast bedankt! Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

X