Collecte 25 september voor het WNF

Zondag 25 september collecteren wij voor “Het Wereld Natuurfonds ”

De jongeren van onze gemeente hebben dit collecte doel uitgekozen. Zij maken zich zorgen over de aarde en de ontwikkeling van het klimaat.

De missie van het Wereld Natuurfonds is een aarde creëren waarin mens en natuur in harmonie leven. Mensen zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur. Zonder die prachtige dieren en planten kunnen we niet leven. Alleen met de natuur in haar diversiteit hebben we een gezonde toekomst.

Wilt u een bijdrage geven, dan kunt u een gift overmaken aan:
Diaconie Protestantse Gemeente Leusden,
Bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v.
“Het Wereld Natuurfonds te Zeist ”

Alvast bedankt! Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Uw diakenen

X