Collecte 28 november: Straatpastoraat Amersfoort

Collecte 28 november 2021:  Straatpastoraat Amersfoort

Kerken, verenigd in de Raad van Kerken Amersfoort, maar ook andere kerken in Amersfoort en omgeving, ondersteunen het werk van de stichting “Straatpastoraat Amersfoort” financieel en anderszins. Het straatpastoraat komt voort uit de christelijke traditie, maar de straatpastores respecteren de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoeten.

Het maatschappelijk klimaat en het politieke beleid zijn voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven helaas niet positief te noemen. Daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen.

Het Straatpastoraat kan ook worden gezien als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in.
Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.

Uw gift is welkom in de collectemand bij de uitgang van de kerken of via
Bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL o.v.v. Straatpastoraat Amersfoort.

De Diaconie

X