Collecte 7 augustus voor “Vrienden van het Meander Medisch Centrum”

Zondag 7 augustus collecteren wij voor de stichting
“Vrienden van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort”

Deze stichting is in 2012 opgericht met als doel het realiseren van extra’s voor patiënten, op allerlei gebied.
Het gaat dan om voorzieningen die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden, zoals bedbanken, aankleding van de tuin en innovatieve hulpmiddelen.

Wilt u een bijdrage geven aan de Stichting , dan kunt u een gift overmaken aan:

Diaconie Protestantse gemeente Leusden,
bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v.
“Vrienden van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort”

Alvast bedankt! Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Uw diakenen

X