Collecte deze week: Helper voor wie geen helper heeft

Het Leger des Heils in Nederland zet – ook ten tijde van een coronacrisis – alles op alles om mensen die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen. Het coronavirus zorgt in Nederland voor een ongewone situatie met bijzondere maatregelen. Omdat er geen buurtwerk meer is hebben we een afhaal- en bezorg functie voor maaltijden. Via mobile telefoons blijven we in contact met mensen die niet meer dagelijks langs kunnen komen. Als Leger des Heils doen we er alles aan de zorg, toezicht en begeleiding voor onze deelnemers zo goed mogelijk te doen.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL 35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leusden o.v.v Leger des Heils.

X