Collecte-opbrengsten februari 2023

Zondag 5 februari werd er gecollecteerd voor een werelddiaconaatsproject van Kerk in Actie in Pakistan.
Kerk in Actie ondersteunt jongeren met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf.
Het collectemandje in de Dorpskerk en de overmakingen per bank zorgden voor dit doel voor een prachtige opbrengst van € 1.273,55.

Zondag 12 februari werden uw gaven gevraagd voor twee doelen.
• Voor de Huiskamer van Leusden werd een bedrag van € 432, 89 gegeven.
• Voor de NOODHULP aan Turkije en Syrië via Kerk in Actie werd € 5.947, 35 opgebracht.

Zondag 19 februari werden uw gaven gevraagd voor de Stichting Timon in Amersfoort. Voor de aanschaf van een bruikbare eethoek, tweedehands, werd € 597,75 opgebracht.

Zondag 26 februari is er gecollecteerd voor Stichting Kledingbank Amersfoort. De collecte heeft € 739,60 opgebracht. De penningmeester van de diaconie zal het bedrag aan de Stichting overmaken.

Alle gevers hartelijk dank!

X