Collecte-opbrengsten van 25 en 31 december

Op Kerstmorgen was de collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, een Kinderen in de Knelproject van Kerk in Actie.
Er kwam € 2.275,99 binnen op de rekening, een prachtig bedrag!

In de dienst op Oudejaarsavond werden uw gaven gevraagd voor het veelomvattende werk van de Diaconie.
Een bedrag van € 572,50 werd door de penningmeester van de Diaconie in dank ontvangen.

Alle gevers onze hartelijk dank!

X