Collecte-resultaat van 18 september 2022

De kerk als baken van hoop en herstel in Syrië

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië weer op te bouwen. Tientallen kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra worden opgeknapt.
Als de kerk terug is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. En bovenal: het biedt hoop voor de toekomst.

Voor dit zo nodige en prachtige werk werd op zondag 18 september 2022 gecollecteerd.

Er kwam in totaal € 810,10 binnen. Alle gevers hartelijk dank!

ZWO-groep

X