Collecte voor Oekraïense vluchtelingen: ruim 15.000 euro!

Ongelooflijk, ontroerend, fantastisch, daar word je toch even stil van. Wauww!!

Reacties op het collecteresultaat van zondag 6 maart, want voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Moldavië kwam het onwaarschijnlijk mooie bedrag van € 15.756,01 binnen (inclusief de maximale bijdrage uit het ZWO-legaat).

Wij zijn zo blij met de betrokkenheid van u als gemeente. Elke bijdrage, of deze nu klein is uit een minimum situatie, of groter als de omstandigheden wat meer mogelijk maken. Alles is samengekomen in dit hartverwarmende teken van solidariteit met Oekraïense vluchtelingen die liefdevol worden opgevangen door Moldavië, het armste land van Europa.
Wij hadden recentelijk contact met MCA (Moldovan Christian Aid), partner van Kerk in Actie. Zij zijn direct van start gegaan; hulptransporten gingen op weg naar opvanglocaties in verschillende grensplaatsen.

De nood blijft onverminderd hoog want zo’n 100.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven op dit moment in Moldavië. Het vergt een enorme krachtsinspanning voor Moldavië om deze mensen op te vangen in centrale opvanglocaties of op particuliere adressen.

Zondag 20 maart is daarom de collecte bij de uitgang weer bestemd voor Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.
U kunt dit werk ook steunen met een gift aan: Diaconie Protestantse gemeente Leusden – bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. hulp Oekraïense vluchtelingen Moldavië.

X