Collecte zondag 18 juli: voor het noodopvanghuis in Leusden

Collecte zondag 18 juli: voor het noodopvanghuis in Leusden. Vorig jaar collecteerden wij voor de Noodopvang Leusden (nu Time Out huis), gezamenlijk initiatief van Woningstichting Leusden, Lariks en Raad van Kerken. Deze opvang is voor alleenstaande mensen.

Omdat blijkt dat er ook behoefte aan noodopvang van gezinnen of alleenstaande moeders met kind(eren) in onze gemeente bestaat, heeft de Woningstichting Leusden (WSL) voor deze groep een compleet ingericht huis ter beschikking gesteld. Lariks Welzijn en Zorg doet de intake en zorgt voor passende begeleiding. Er is ruimte voor een moeder of/ gezin met maximaal drie kinderen in een noodsituatie.

Er zijn verschillende situaties waarin de woning als tijdelijke oplossing ingezet kan worden. Het kan zijn voor situaties waarin overlast melders onveiligheid ervaren in hun eigen woning, maar ook situaties waarin moeder en kinderen gevaar lopen in de eigen woning en een bestuurlijke maatregel niet voldoende veiligheid biedt.
Het huis is ingericht met de meest noodzakelijke spullen. Maar er ontbreekt nog fijn en duurzaam speelgoed voor kinderen die toch al behoorlijk geschokt zijn door de situatie waar ze in zijn beland. En mocht er nog wat overblijven dan is er vast nog wel iets nodig in het huis.

Wilt u hieraan bijdragen? Dan kunt u een gift overmaken aan: Diaconie Protestantse gemeente Leusden, bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. “Moeder-en-kind huis“. Of natuurlijk via het collectemandje bij de uitgang van de kerk.

X