Collecte zondag 19 september: Bouw de kerk in Syrië weer op

De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
De kerk heeft een onmisbare taak in de samenleving: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt. Bouwmaterialen zijn schaars en duur.

Op zondag 19 september 2021 is de uitgangscollecte bestemd voor Syrië. U kunt ook een gift overmaken op bankrekening NL35 RABO 0335 9522 32 van de Diaconie Protestantse gemeente Leusden o.v.v. “Kerk in Actie, Bouw de kerk in Syrië weer op”.

Helpt u mee? Hartelijk dank!

De ZWO-groep

X