Collecte zondag 3 oktober: Geef ons heden ons dagelijks brood

In de duurzame diensten van zondag 3 oktober 2021 met als thema “Genieten van Genoeg” staat het omgaan met voedsel centraal. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om genoeg voedsel te kopen. Daarom het is het collectedoel van deze zondag de Voedselbank Leusden. De Voedselbank Leusden helpt mensen in Leusden die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten.

U kunt uw bijdrage geven bij de uitgang van de kerk of door een donatie over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL 35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leusden o.v.v. voedselbank Leusden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

In de dienst in de Marcuskerk zal medewerking worden verleend door Alfred Slomp. Samen met Arjan Schoonhoven geeft Alfred ‘godindesupermarkt’-workshops en lezingen over duurzaamheid met als focus de keuzes die je als consument in de supermarkt kunt maken.

 

X