Collectedoel 14 november: een computerlokaal in Moldavië.

Op 6 juni 2021 werd voor een computerlokaal in Moldavië € 1.600, — bijeengebracht. Het project is gericht op jongeren uit kansarme gezinnen die thuis geen internetaansluiting en geen computer hebben. Zo kunnen zij niet meedoen aan de online lessen en lopen een grote achterstand op t.o.v. jongeren die deze mogelijkheden wel hebben.

Kerk in Actie en Moldovan Christian Aid werken samen met de plaatselijke kerk voor het beschikbaar stellen van een zaaltje, laptops worden aangeschaft en het zaaltje geschikt gemaakt voor computeronderwijs. Dit geeft jongeren uitzicht op een betere baan, bij voorkeur in eigen land.

Er is nog € 5.000, — nodig; wij hopen dat via een aantal inzamelingen/activiteiten bijeen te krijgen. De verkoop van kaarsen (in Moldavische kleuren) na de dienst is ook voor dit doel bestemd.

Elke bijdrage is van harte welkom in de collectemand bij de uitgang van de kerken of via de bankrekening van de Diaconie: NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. computerlokaal Moldavië.

De ZWO-groep

X