Collectedoel zondag 17 oktober: Stichting Groene Habitat voor India

De Stichting Groene Habitat voor India promoot en financiert het bouwen van duurzame, degelijke en kostenverlagende huizen in noord-oost India (aan de voet van de Himalaya). Ze worden gebouwd met stenen van aarde die volop aanwezig is. De stenen worden via een pers gemaakt en hiermee worden de huisjes gebouwd. Er is nu één pers aanwezig.

Graag wil de stichting een tweede pers aanschaffen om ook naburige dorpen hiermee aan degelijke (tegen moessonregens en stormen bestande) huizen voor arme families te helpen. Inclusief transportkosten bedragen de kosten ca. € 2.500,–.

In de dienst op 17 oktober 2021 hoort u er in beide kerken meer over.

Uw gift is zeer welkom bij: Diaconie Protestantse gemeente Leusden, bankrekeningnr.
NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. Stichting Groene Habitat voor India of in de collectemand bij de uitgang van beide kerken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
de ZWO-groep

X