Collecteresultaten: Pakistan en Haïti

Collecteresultaat van zondag 15 augustus 2021:

Op zondag 15 augustus werd uw bijdrage gevraagd voor OTS, een lokale partner van Kerk in Actie in Pakistan. Zij werken op tal van terreinen aan versterking en vernieuwing van de christelijke kerk in Pakistan.
Er kwam via de bank en de collectemand bij de uitgang van de kerk het mooie bedrag van € 1.282,50 binnen.

Collecteresultaat van zondag 29 augustus 2021:

Op zondag 29 augustus vroegen wij in de collecte uw aandacht en hulp voor de aardbevingsslachtoffers op Haïti.
U gaf met een groot warm hart, in totaal kwam er € 3.374,00 binnen!!
Omdat de ZWO-groep dit bedrag kon verdubbelen vanuit het legaat “Geerte (Lievaart) Wereldwijd”, kan het onwaarschijnlijk mooie bedrag van € 6.748,00 naar Kerk in Actie worden overgemaakt.
Alle gevers onze hartelijke dank!

 

X