Collectes kerkrentmeesters in september en oktober

De collecte van zondag 23 augustus, om het gemis aan inkomsten uit verhuur enigszins te compenseren, bracht het mooie bedrag op van € 778. Alle gevers hartelijk dank!

We collecteren echter niet alleen onze plaatselijke kerk. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Daarom collecteren we ook voor landelijke doelen van de PKN.

De komende weken:

• 20 september Vredeswerk
• 4 oktober Kerk en Israël
• 18 oktober weer voor het plaatselijk kerkenwerk.

Voor de kerkgangers is er bij de uitgang een collecteschaal, online kerkgangers kunnen hun bijdrage overmaken naar: NL46 RABO 0335 9914 16 t.n.v. PgL Speciale Collectes

De kerkrentmeesters

X