Collectes kerkrentmeesters vakantieperiode

Gedurende de periode van de schoolvakanties is op de zondagen 26 juli, 9 en 23 augustus 2020 de opbrengst van de collecte bestemd voor het ‘Plaatselijk Kerkenwerk’.

Door corona is behalve het kerkenwerk ook de verhuur van onze kerkgebouwen grotendeels komen stil te liggen en is daarmee een belangrijke bron van inkomsten drooggevallen.

Met een mooie opbrengst van deze collectes voor het ‘Plaatselijk Kerkenwerk’ kan het gemis van de inkomsten uit verhuur voor een deel worden goedgemaakt. Dus van harte aanbevolen!

Voor de kerkgangers is er bij de uitgang een collecteschaal aanwezig, online bezoekers kunnen hun bijdrage overmaken naar: NL46 RABO 0335 9914 16 t.n.v. PgL Speciale Collectes o.v.v. Kerkenwerk.

De collecte ter bestrijding van de extra kosten verbonden aan de coronamaatregelen van zondag 12 juli heeft € 743 – opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank!

De kerkrentmeesters

X