Collecte zondag 6 juni 2021: een computerlokaal voor een dorp in Moldavië.

Vorige week schreven wij het al. Omdat Covid-19 maar zeer beperkte mogelijkheden biedt in de dorpen van ons meerjarenproject ‘ouderen helpen jongeren’ heeft de ZWO-groep een ‘tussenproject’ uitgezocht voor het tweede kwartaalproject van de Diaconie in de dienst van 6 juni 2021.

Dat project is gericht op jongeren uit kansarme gezinnen die thuis geen internetaansluiting en geen computer hebben. Zo kunnen zij niet meedoen aan de online-lessen die worden aangeboden en lopen een grote achterstand op ten opzichte van jongeren die deze mogelijkheden wel hebben.

Hansca is zo’n dorp. In dit dorp in centraal Moldavië wonen 1200 mensen waaronder 250 kinderen.
Er is een kleuterschool, en een school waarin basis -en voortgezet onderwijs wordt gegeven.
De lokale overheid had niet de financiële middelen om computers aan te schaffen, ook een ruimte daarvoor ontbrak.
Een oplossing voor de ruimte was snel gevonden. De plaatselijke kerk stelde in het parochiecentrum een zaaltje ter beschikking. Aan Moldovan Christian Aid, de lokale partner van Kerk in Actie, werd gevraagd of zij daarbij wilde helpen. En zo geschiedde. Laptops werden aangeschaft en de ruimte geschikt gemaakt voor computeronderwijs.

Zo kunnen 45 kinderen uit kwetsbare gezinnen toch computeronderwijs volgen. Het biedt uitzicht op een betere baan, bij voorkeur in eigen land.

Er zijn meer dorpen zoals Hansca. Wij willen in een van die dorpen ook zo’n project mogelijk maken.
Het begrote bedrag is € 6.500 en wij hopen dat in een aantal inzamelingen/activiteiten bij elkaar te krijgen.

Wilt u doneren aan dit project dan kunt u een bijdrage doen in de ‘hengelstokzak’ in de kerken of naar de Bankrekening van de Diaconie: NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. computerlokaal Moldavië.

Eind 2021 wordt de naam van het ‘Leusdense’ dorpsproject bekendgemaakt en zullen wij u geregeld op de hoogte houden van de voortgang.

De ZWO-groep

 

X