Coronamaatregelen kerkdiensten – Update

Nieuwe coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november gaan we weer elke zondag gebruikmaken van Kerktijd. Hiermee kunnen we het aantal mensen in de kerkdienst reguleren en is in geval van een besmetting gelijk duidelijk wie er in de kerk zijn geweest. Houd daarom uw e-mail in de gaten om geen uitnodiging te missen. Na 24 uur vervalt deze automatisch indien er niet gereageerd wordt.

We beperken ook het zingen weer tot de laatste twee liederen naast het gesproken respons, het onze Vader en het Amen.

We gaan ons oriënteren op mogelijkheden om de diensten met Kerst toch op een mooie manier te laten plaatsvinden, zodat iedereen die dat wil een dienst kan bijwonen.

Voor andere kerkelijke bijeenkomsten:
• De seniorenbijeenkomsten rond de Kerst kunnen ons inziens gewoon doorgaan met inachtneming
van de 1.5 meter afstand, tenzij de overheid met strengere maatregelen komt.
• Ook KND, oppas en Jong & Kerk gaan door.
• Alle kerkelijke vergadering zijn weer online.
• Bijeenkomsten overdag kunnen doorgaan. De bijeenkomsten in de avond worden voorlopig
geannuleerd.

We hopen dat we op deze wijze het hoofd kunnen bieden aan de dreiging van besmettingen en toch met elkaar gemeente kunnen zijn.

 

X