De 40dagentijdkalender 2023, iets voor u/jou?

De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

Het thema van de kalender is dit jaar ‘Uit liefde voor jou – ontvangen en delen’. We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

Graag wijzen wij u/jou op de mogelijkheid om deze kalender direct en kosteloos te bestellen bij de Protestantse kerk Nederland. Dat kan via deze link:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

Van harte aanbevolen!

De ZWO-groep

 

 

 

X