De Bijbel open – Lees mee in de preekvoorbereiding

Tijdens de startzondag is het thema ‘Van U is de toekomst’, een zin uit het Onze Vader. De zes zondagen daarna blijven we bij dit gebed van Jezus. We lezen daarbij heel uiteenlopende gedeelten uit de Bijbel. Graag gaan we vóór de dienst al met u in gesprek. Daarom starten we weer een preek-voorbereidings-leesgroep, zoals we afgelopen jaar al vaker hebben gedaan. Maar, nu wél weer in de kerk. Eén van de dominees leidt het gesprek van ongeveer een uur. Via de mail wordt op maandag het gedeelte van de week bekend gemaakt.

Van harte uitgenodigd om mee te lezen!
Geef je op via neeltjerietveld@pgleusden.nl.

Iedere woensdag om 20.00 uur in de Marcuskerk

15 sept Onze Vader in de hemel
26 sept Uw naam worde geheiligd
3 okt Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
10 okt Geef ons heden ons dagelijks brood
17 okt Vergeef ons onze schulden
24 okt Leid ons niet in verzoeking

 

X