Diaconie belegt groen – in nieuwe huizen in De Glind

Eind februari heeft het College van Diakenen besloten te beleggen in drie nieuw te bouwen zogenaamde geheel groene huizen in Jeugddorp De Glind (Rudolphstichting). Onlangs ging de eerste paal de grond in. Het worden drie gasloze huizen waarbij verder in elk huis gebruik wordt gemaakt van een warmtepompinstallatie en zonnepanelen. Alles in Jeugddorp De Glind (in feite onze buren) is er op gericht om te bewerkstelligen dat uithuisgeplaatste kinderen veerkrachtig kunnen opgroeien. Een positief leefklimaat stimuleert groei en ontwikkeling.

Zowel sociale duurzaamheid als fysieke duurzaamheid zijn daarbij voorwaardelijk. Voor de versterking van de fysieke duurzaamheid heeft De Glind de regenboogstrategie omarmt. Langs verschillende kleuren/sporen wordt in de Glind aan verduurzaming gewerkt. Zo heeft de kleur groen te maken met de versterking van biodiversiteit en heeft de kleur blauw met watervasthouding te maken (hemelwaterafkoppeling in een groot aantal huizen inclusief de kerk)

X