Een Paasgroet voor Nederlandse gevangenen in het buitenland

Zondag 18 februari 2024 staan leden van de ZWO-groep (voor en na de dienst) met Paasgroetenkaarten in de hal van de Marcuskerk. Wij vragen u daarop een groet/bemoediging te schrijven.

Een tekst kan zijn: “Houd goede moed, verlies de hoop niet, u wordt niet vergeten!”
Deze kaarten gaan via Kerk in Actie naar Nederlandse gevangenen in het buitenland.

De Paasgroetenkaart van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw en de afbeelding verbeeldt: “Ga mee! De opstanding van Jezus uit de dood opent de weg vanuit het donker naar het licht.”
Zo’n Paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich, dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin. Het is goed om de boodschap van Pasen door te geven.
Schrijft u mee? Alvast hartelijk dank!

de ZWO-groep

 

 

 

X