Envelopje

Envelopje?

Door verschillende gemeenteleden is de vraag gesteld of het mogelijk is om collectemuntjes of collectegeld af te geven bij de kerk.
U kunt altijd een enveloppe afgeven bij de medewerkers van het kerkelijke bureau. De openingstijden tref u aan in het kerkblad.

Bij de Marcuskerk kunt u een enveloppe in de brievenbus deponeren met collectemuntjes.
Wanneer u dat doet kunt u dan op de enveloppe aangeven voor welke doel of welke zondag uw gift bestemd is.

Om diefstal te voorkomen is het niet raadzaam om contant geld in de brievenbus te deponeren.

Het college van Kerkrentmeesters en de Diaconie.

X