Extra hulppakketten voor Oekraïense vluchtelingen in Moldavië

Geregeld hebben wij contact met Moldovan Christian Aid, één van de Moldavische partners van Kerk in Actie.
Naast specifieke projectinformatie wordt dan ook gesproken over de algemene toestand in Moldavië. Door de hoge inflatie van 30% zijn de kosten voor verwarming en levensonderhoud de pan uitgerezen. Zeker voor de vele Moldaviërs in de dorpen die Oekraïense vluchtelingen huisvesten.

Daarom heeft Kerk in Actie besloten om extra geld vrij te maken voor hulppakketten die kerkelijke vrijwilligers van MCA bij de gastgezinnen afleveren.

De ZWO-groep heeft besloten om hieraan ook een bijdrage te leveren. Naast het beschikbare vrije saldo van € 3.000,00 dat de penningmeester van de Diaconie voor Moldavië op de rekening heeft staan, wordt er uit het ZWO-legaat “Geerte (Lievaart) Wereldwijd” € 3.000,00 vrijgemaakt.

Van deze € 6.000,00 kunnen ca. 250 pakketten worden gekocht, een stukje verlichting voor de vele Moldavische gezinnen die Oekraïense vluchtelingen al lange tijd gastvrijheid verlenen.

de ZWO-groep

X