Fantastisch!!

Dat mogen we de optelsom van de collectes van afgelopen zondag, de verkoop van de kaarsen en de binnengekomen giften zeker noemen.

In totaal konden we een bedrag van € 1.007,60 noteren voor aankoop van voedingsmiddelen in Moldavië, om pakketten samen te stellen, die samen met de plaatselijke kerk, aan kwetsbare ouderen worden uitgedeeld.
Voor dit bedrag kunnen 50 pakketten worden ingepakt.

Lieve gemeenteleden, hartelijk dank voor deze geweldige opbrengst!

De reizigersgroep Moldavië

X