Fietsen: organisator gevraagd

Het Gemeentediaconaat is permanent op zoek naar nieuwe activiteiten die we kunnen aanbieden.
Uit een vorig jaar gehouden onderzoek kwam o.a. naar voren dat er belangstelling is om op zondagmiddag gezamenlijk te gaan fietsen. In aansluiting daarop is in het afgelopen voorjaar een fietstocht gereden van 25 km in de mooie omgeving van Leusden. Daarvoor bleek voldoende animo en na afloop stelden de fietsers dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

Welnu, we zijn nu op zoek naar iemand die het organiseren van een (zelf te bepalen) aantal tochten leuk vindt. De te fietsen routes zelf worden al door iemand uitgezet, het gaat om het regelen van publiciteit en her en der praktische zaken afspreken.

Het zou erg leuk zijn als dit goed van de grond komt.

Voor aanmelden of/en verdere informatie neem je s.v.p. contact op met Hans van Geet: j.van.geet@kpnmail.nl of 06 – 3015 6777

X