Gedachteniszondag – 25 november 2018 – in beide kerken

In de kerk wordt één keer per jaar in een kerkdienst stilgestaan bij alle mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn.
Dat gebeurt op een zondag die ook wel ‘eeuwigheidszondag’ wordt genoemd. Het betreft mensen uit onze kerkelijke gemeente en soms daarbuiten die een afscheidsdienst in de kerk gehad hebben. De familie van de overledene wordt uitgenodigd bij deze dienst.
De namen van alle overledenen worden genoemd, en bij iedere naam wordt een kaars ontstoken. Er wordt gebeden voor allen die iemand moeten missen. We staan stil bij het gemis, maar in het geloof dat er leven is na de dood.

Wanneer u zelf afgelopen jaar afscheid heeft genomen van een kostbaar en dierbaar mens en u zou het fijn vinden dat ook deze naam genoemd wordt in deze kerkdienst, dan nodigen wij u uit deze naam aan ons door te geven. Deze naam zal dan samen met de anderen namen worden genoemd.

Ds. Anette Sprotte: sprotteanette@gmail.com
Ds. Marleen Kemink: keminkmarleen@gmail.com
Ds. Rob Doesburg: dsdoesburg@kpnmail.nl

X