Geloofsverdieping aan de hand van zeven kernwoorden

Geloven doe je niet alleen op je eigen manier. Wie daar gezamenlijk mee bezig wil zijn, en zich wil verdiepen in het christelijke geloof, bieden we gespreksbijeenkomsten aan. Op zeven woensdagavonden gaan we in op de volgende kernwoorden uit onze geloofstraditie:

• 4 november Verbond: het speelveld van God
• 2 december Verzoening en goedertierenheid: solidair tot het uiterste
• 6 januari Zonde en genade: hoe groter de zonde, hoe groter de genade?
• 3 februari  Voorzienigheid: Heeft God een plan met je leven?
• 3 maart Jezus: offer of Gods mens bij uitstek?
• 7 april Leven na de dood: Tot ziens?
• 5 mei Vrije ruimte  

De avonden zullen worden begeleid door de drie dominees en Bert de Velde Harsenhorst.

Door corona zal de eerste bijeenkomst digitaal via Zoom plaatsvinden. Als u uw e-mailadres opgeeft bij sprotteanette@gmail.com, ontvangt u een uitnodiging om via Zoom of Teams mee te doen!

X