Geschiedenis PgL vastgelegd – Voorinschrijving

Geschiedenis PgL vastgelegd

Wijlen Wim Bos beschreef in 1978 de (voor)geschiedenis van de Dorpskerk. Sindsdien is er meer bekend geworden over deze periode en in de 43 jaren daarna is er ook veel gebeurd in onze mooie Protestantse gemeente Leusden.

We konden nu nog spreken met diegenen die deze jaren actief hebben meegemaakt en zo ontstond het plan om de geschiedenis van de PgL tot nu toe te schrijven.

Met medewerking van heel veel gemeenteleden is een boekje van 60 pagina’s tot stand gekomen. Je kunt de digitale versie van dit boekje aanvragen door mij een email te sturen (gierman@casema.nl).
Je ontvangt daarbij de vraag of je geïnteresseerd bent in een gedrukt boekje. Deze ‘voorinschrijving’ loopt tot medio februari; daarna wordt het boekje geprint.

Mensen zonder computer kunnen de pdf versie niet lezen. Zij kunnen bellen met
het Kerkelijk Bureau 06 – 1554 5432 en voorinschrijven voor het gedrukte boekje.

Alvast veel leesplezier toegewenst.
Rik Gierman


OP DE FOTO: De kerkenraad van de hervormde kerk te Leusden onder ds. E.U. Schallenberg (1897–1930).
V.l.n.r. Gerbrand van Raay, huis- en rijtuigschilder, Arend de Kruif van ‘de Moffenbrug’, Adrianus Pothoven en wagenmaker Kees Ipenburg.

X