In Memoriam de heer Dirk Jan van Wageningen

Overleden de heer Dirk Jan van Wageningen

Geboren    op 28 januari 1939 in Landsmeer
Overleden op 30 juni 2020      in Amersfoort

Na zijn studie elektrotechniek was Ds. Van Wageningen lange tijd werkzaam in het vak. Pas op latere leeftijd kwam zijn roeping en volgde hij de opleiding tot predikant. Hij ging aan het werk in kleine gemeentes in België, waar hij niet alleen pastoraal herder van de gemeente was, maar even gemakkelijk technische klussen opknapte in de kerk.

” ’t Is mooi geweest. Veertig jaar dienstbaarheid waarvan een kwart eeuw Dienaar des Woords en welbepaald achttien jaar Herder en leraar in Ronse”, spraken de kerkenraadsleden bij zijn afscheid van de gemeente in Roeselare.

Na zijn emeritaat in 2002 verhuisde hij naar Amersfoort en was hij tot recent nog betrokken bij de gemeente de Brugkerk in Amersfoort, waar hij veel ouderenwerk deed.

Ds. Van Wageningen was een zeer gewaardeerde gastpredikant in onze Protestantse gemeente Leusden. Regelmatig viel hij in als het preekrooster niet kon voorzien in voorgangers voor alle diensten. Na afloop van de dienst bleef hij altijd koffiedrinken en ging hij in gesprek met gemeenteleden.

Boven zijn rouwkaart stond de tekst uit Romeinen 8: 28: “Wij weten nu dat God alle dingen laat medewerken voor hen die Hem liefhebben”.

Zaterdag 2 juli was zijn uitvaartdienst in besloten kring in de Brugkerk.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte bij dit verlies.

X