In memoriam de heer Gerrit Jan Bothof

Overleden de heer Gerrit Jan Bothof

Geboren    op 8 september 1929 in Oss
Overleden op 5 juni 2020 in Den Haag

Gerrit Jan Bothof is op 5 juni 2020 op een leeftijd van 90 jaar in Den Haag overleden. Gerrit heeft vele jaren in Leusden gewoond op de Blekerij. Toen zijn gezondheid afgelopen jaar achteruit ging, verhuisde hij naar een woonzorgcentrum in Den Haag om dichter in de buurt van zijn zoon en schoondochter te wonen.

Hij was een vriendelijke, lieve man en vader met veel belangstelling voor anderen. Gerrit had in zijn werkzame leven een vertaalbureau opgebouwd. Naast zijn werk was hij zeer geïnteresseerd in archeologie en hij heeft zijn genealogie op 450 bladzijden uitgewerkt. Ook was hij met bijzondere hobby’s bezig. Hij verzamelde oude prentbriefkaarten.

Gerrit was een trouwe kerkganger. Hij was deelnemer van de seniorenmiddagen en de Tast Toe maaltijden in de kerk. Op zijn rouwkaart staan de volgende coupletten van het lied “O, God die droeg ons voorgeslacht”(Liedboek voor de Kerken 397):

De tijd draagt alle mensen voort,
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Zo heeft Gerrit zijn geloof ervaren. Zijn geloof hielp hem ook met het verwerken van de gebeurtenissen in- en na de tweede wereldoorlog. In een interview van ons kerkblad in april 2017 vertelde hij over zijn geschiedenis als ‘fout‘ kind en over het gebrek aan erkenning wat hem en vele kinderen uit die tijd werd aangedaan.
Op 12 juni is de afscheidsdienst in een besloten kring vanwege het coronavirus en wordt Gerrit begraven op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven.
We wensen zijn kinderen veel sterkte in het gemis.

ds Anette Sprotte

X